Languages Lättläst Teckenspråk

Vägkartan

Kartan i skala 1:100 000 innehåller fullständig och aktuell redovisning av vägar.

Kartutsnitt från Vägkartan

Rasterprodukterna utgår den 1 juli 2018
GSD-Vägkartan, raster, och den tryckta vägkartan utgår ur Lantmäteriets sortiment. Som ersättningsprodukt rekommenderas Karta 1:50 000, raster
------------ 
GSD-Vägkartan, vektor, tillhandahålls med förenklade användningsvillkor och utan licensavgift.

Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism.

Utmärkande egenskaper

  • Allmänna vägar är indelade i fem grundklasser. Det framgår dessutom vilka av dessa som är riksvägar och vilka som har nedsatt bärighet.
  • Enskilda vägar redovisas i fem klasser. Bland annat visas vägar med hög bärighet och bra linjeföring.