Languages Lättläst Teckenspråk

Vägkartan

Kartan i skala 1:100 000 innehåller fullständig och aktuell redovisning av vägar.

Kartutsnitt från Vägkartan

GSD-Vägkartan, vektor, tillhandahålls med förenklade användningsvillkor och utan licensavgift. Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data.

Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism.

Allmänna vägar är indelade i fem grundklasser. Det framgår dessutom vilka av dessa som är riksvägar och vilka som har nedsatt bärighet. Enskilda vägar redovisas i fem klasser. Bland annat visas vägar med hög bärighet och bra linjeföring.
Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Informationen i GSD-Vägkartan, vektor är uppdelad i olika skikt, se en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll.

Hur ofta uppdateras informationen?

GSD-Vägkartan uppdateras löpande med information om byggnader, anläggningsområden, idrottsanläggningar, kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar och upplysningstext. Campingplatser, gästhamnar, flygplatser, flygfält, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen. Nedladdningsbara filer (öppna data) uppdateras varje veckoslut.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.