Languages Lättläst Teckenspråk

Tryckt Terrängkarta

Markslag, småvägar, stigar och vägbommar i skala 1:50 000. Kartserien omfattar 244 blad i formatet 75 x 80 cm.


Den tryckta kartan ingår inte i konceptet Öppna data.

Dessa kartor slutar Lantmäteriet att tillhandahålla i tryckt format från och med 1 juli 2018.

  • Fastighetskartan (1:12 500)
  • Terrängkartan (1:50 000)
  • Vägkartan (1:100 000)
  • Fjällkartan (1:50 000 och 1:100 000)
  • Sverigekartan (1:1 miljon och 1:1,2 miljon)

Terrängkartan i skala 1:50 000 har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av småvägar, stigar och vägbommar.

Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland och trycks på dubbelsidigt fukt- och viktåligt papper, med halva kartbilden på varje sida och en trespråkig teckenförklaring. För de delar av Norrland som inte täcks av Terrängkartan, rekommenderas tryckt Väg- eller Fjällkarta.

Se bladindelning tryckt Terrängkarta.

För detaljinformation se teckenförklaring i pdf-format.

Aktualitet

Uppdatering sker enligt fastställd plan som utgår från kartinformationens aktualitet. Ambitionen är att ingen karta skall vara äldre än 3-4 år ute i handeln.

GeoLex redovisar kontinuerligt uppdaterad information om aktualitet och planer för kartor, flygbilder, geodesi och geografiska databaser.

Så köper du tryckta kartor

All tryckning, distribution och försäljning av våra kartor sköts av Norstedts. Du hittar hela sortimentet av Lantmäteriets tryckta kartor i deras kartbutik i Stockholm och i kartbutiken på nätet (nytt fönster). Kartor över ditt närområde finns ofta hos lokala återförsäljare, till exempel bokhandlare, turistbyråer, fjällanläggningar och bensinstationer.