Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Terrängkartan, raster

Med GSD-Terrängkartan i rasterformat får du all information i samma bild.

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla GSD-Terrängkartan, raster, från och
med 1 juli 2018.

GSD-Terrängkartan, raster, ersätts med produkten Karta 1:50 000.

Från och med den 1 januari 2016 tillhandahålls GSD-Terrängkartan, raster (med allmänna kartans manér), med förenklade användningsvillkor mot leveransavgift.
Kartbilder som bland annat innehåller Terrängkartans information baserade på Topografiska webbkartans manér finns för nedladdning som Lantmäteriets öppna data.


Rasterbilden innehåller i princip allt som finns i den tryckta terrängkartan, förutom referensnäten. Du kan välja om du vill få kartbilderna levererade med eller utan höjdkurvor.

  • Skala 1:50 000
  • Bildens upplösning är 10 000 x 10 000 pixlar
  • En pixel motsvarar 5 meter på marken

Översiktlig presentation av kartbildens innehåll.

Aktualitet

Terrängkartans databas uppdateras löpande. I takt med det arbetet gör vi en uppdatering av produkten GSD-Terrängkartan, raster fyra gånger per år.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till ett lämpligt hanteringsprogram.

Demofil Format Storlek Datum
Demofil SWEREF 99 (zip) Okomprimerad tiff 800 kB 2016-02-22

 

Beställ geodata Villkor och avgifter