Languages Lättläst Teckenspråk

Terrängkartan

Med GSD-Terrängkartan, vektor får du tillgång till all information i Terrängkartans databas, till exempel vägar, bebyggelse och markslag.

Utsnitt från Terrängkartan.

GSD-Terrängkartan i vektorformat tillhandahålls med förenklade användningsvillkor och utan licensavgift. Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

Terrängkartan i skala 1:50 000 ger en fullvärdig markslagsredovisning som även innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av småvägar, stigar och vägbommar.
Kartan lämpar sig utmärkt för exempelvis presentationer av turistanläggningar och sevärdheter.

Genom att kombinera terrängkartan med höjddata kan du dessutom få en tredimensionell visning av landskapet.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet. Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Informationen i GSD-Terrängkartan, vektor är uppdelad i olika skikt, se en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll.

Hur ofta uppdateras informationen?

GSD-Terrängkartan uppdateras löpande med information om byggnader, anläggningsområden, idrottsanläggningar, kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar och upplysningstext. Campingplatser, gästhamnar, flygplatser, flygfält, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen.
Nedladdningsbara filer (öppna data) uppdateras varje veckoslut.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska: