Languages Lättläst Teckenspråk

Terrängkartan

Kartan innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark.

Utsnitt från Terrängkartan.


Rasterprodukterna utgår den 1 juli 2018
GSD-Terrängkartan, raster och den tryckta terrängkartan utgår ur Lantmäteriets sortiment. Som ersättningsprodukt rekommenderas Karta 1:50 000, raster, eller skriv ut din egen karta i tjänsten Kartutskrift.
------------------
GSD-Terrängkartan i vektorformat tillhandahålls med förenklade användningsvillkor och utan licensavgift.

Terrängkartan i skala 1:50 000 ger en fullvärdig markslagsredovisning som även innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av småvägar, stigar och vägbommar.

Kartan lämpar sig utmärkt för exempelvis presentationer av turistanläggningar och sevärdheter.

Genom att kombinera terrängkartan med höjddata kan du dessutom få en tredimensionell visning av landskapet.