Languages Lättläst Teckenspråk

Sverigekartor

Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. Kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar.

Utsnitt från Sverigekartan

Rasterprodukterna utgår 1 juli 2018 
Den tryckta Sverigekartan och GSD Sverigekartan 1:1 miljon, raster utgår ur Lantmäteriets sortiment.
-----------------
Sverigekartor i vektorformat, skala 1:1 miljon och mindre, tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data