Languages Lättläst Teckenspråk

Sverigekartor

GSD-Sverigekartor, vektor, är samlingsnamnet på ett antal databaser i vektorform med olika detaljeringsgrad och skalor. Sverigekartorna ger en god överblick över landet och delar av våra grannländer. Kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar.

Utsnitt från Sverigekartan

Sverigekartor i vektorformat, skala 1:1 miljon och mindre, tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data
---------------------
Produkter av Sverigekartan som avvecklades 1 juli 2018 
Den tryckta Sverigekartan och GSD Sverigekartan 1:1 miljon, raster har utgått ur Lantmäteriets sortiment.

Produkterna passar utmärkt som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer.

  • Finns i skalorna 1:1 milj, 1:5 milj, 1:10 milj och 1:20 milj.
  • Indelning i olika skikt ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartan.
  • Innehållet är anpassat till skalan för att ge en god kartografisk bild.
  • Täcker hela Sverige samt delar av Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Produktöversikt - innehåll i de olika varianterna av Sverigekartan, vektor.

Hur ofta uppdateras informationen?

1:1 miljon - Nedladdningsbara filer finns som öppna data årligen i slutet av januari och juli.
1:5 milj, 1:10 milj och 1:20 milj. - Uppdateras inte.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner:

Engelska versioner: