Languages Lättläst Teckenspråk

Papperskartor

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla kartor i tryckt format från och med 1 juli 2018.

Du är nu välkommen att titta på kartor, söka på ortnamn eller skriva ut din egen karta via våra e-tjänster. Läs mer om: