Languages Lättläst Teckenspråk

Papperskartor

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla kartor i tryckt format  från och med 1 juli 2018.

Kvarvarande exemplar 

Kartbutiken på nätet (nytt fönster), som tidigare hanterade all distribution och försäljning av våra kartor (förutom fastighetskartan) har under en tid ett visst lager kvar av:

I länkarna här ovan finns information om de utgående produdkterna i pdf-format.  Filerna är indelade i lager som möjliggör redovisning av vald information på en bakgrundskarta, t.ex. aktualitet och täckning, bladindelning med mera.