Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Fjällkartan, raster

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla produkten från och med 1 juli 2018.

GSD-Fjällkartan, raster, ersätts inte. Som ersättningsprodukt rekommenderas Karta 1:50 000.