Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Fjällkartan, raster

GSD-Fjällkartan, raster är en digital bild med samma utseende och innehåll som den tryckta fjällkartan 1:100 000.

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla GSD-Fjällkartan, raster, från och
med 1 juli 2018.

GSD-Fjällkartan, raster, ersätts inte. Alternativ produkt är Karta 1:50 000.

GSD-Fjällkartan, raster (med allmänna kartans manér), tillhandahålls sedan 1 januari 2016 med förenklade användningsvillkor mot leveransavgift.
Kartbilder som bland annat innehåller Fjällkartans information baserade på Topografiska webbkartans manér finns för nedladdning som Lantmäteriets öppna data.


Kartbilden täcker fjällområdet från Sälen i söder till Treriksröset i norr.
Indelningen är anpassad till leder, fjällanläggningar och bebyggelsecentra i området. Kartan innehåller aktuell och tillförlitlig fjällinformation såsom leder, broar, stugor och hjälptelefoner.

  • Skala 1:100 000
  • Bildens upplösning är 5 000 x 5 000 pixlar
  • En pixel motsvarar 10 meter på marken

GSD-Fjällkartan, raster, framställs från GSD-Vägkartan, vektor och GSD-Fjällinformation, vektor, som även finns att beställa separat.

Produkten utgörs av en fil där hela innehållet lagts ihop till en 8-bits bild. Vid framställningen av bilden har en kantutjämning skett. Den geografiska indelningen av rasterfilerna följer strikt indelningen av Sverige i storrutor. Varje digital kartbild omfattar en storruta, dvs. 50 x 50 km. Några utvidgade bilder som motsvarar utvidgade tryckta kartor finns därmed inte.

Aktualitet

Nya rasterbilder framställs två gånger per år med de förändringar som görs i produktionsbasen.

GeoLex redovisar kontinuerligt uppdaterad information om aktualitet och planer för kartor, flygbilder, geodesi och geografiska databaser.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram.

Demofil Format Storlek Datum
Demofil SWEREF 99 (zip) Okomprimerad tiff 704 kB 2017-02-06

 

Beställ geodata Villkor och avgifter