Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Fastighetskartan, skiktad raster

I GSD-Fastighetskartan, skiktad raster, är kartinformationen uppdelad i tio olika skikt.

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla GSD-Fastighetskartan, raster, från och med 1 juli 2018.

GSD-Fastighetskartan, både sammanslagen och skiktad raster, ersätts med produkten Karta 1:10 000. Ingen ny skiktad produkt är planerad.


Produkten har samma innehåll och utseende som GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster, med undantag för ortofoto.

Varje skikt är en separat 8-bits bild och ingen information förekommer i fler än ett skikt. Text som hör till speciella objekt finns i samma skikt som dessa objekt. Vid framställningen av bilderna har en kantutjämning gjorts.

Översiktlig presentation av de olika informationsskikten.

Du kan välja vilken information du vill visa, till exempel fastighetsgränser tillsammans med byggnader och vägar.

  • Kan beställas i 5x5 km-rutor eller i valfritt utsnitt.
  • Rasterbilden för en 5x5 km-ruta är 5000 x 5000 pixlar.
  • Levereras som kantutjämnade 8-bits TIFF-bilder.

Aktualitet

GSD-Fastighetskartan, skiktad raster framställs vid beställning. Fastighetsindelningen uppdateras i huvudsak av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Övrig information i kartan uppdateras med varierande intervall beroende på vilken typ av information det rör sig om .

GeoLex redovisar kontinuerligt uppdaterad information om aktualitet och planer för kartor, flygbilder, geodesi och geografiska databaser.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram.

Demofil Format Storlek Datum
Demofil SWEREF 99 (zip) Okomprimerad tiff 3 MB 2016-01-19

 

Beställ geodata Villkor och avgifter