Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla produkten från och med 1 juli 2018.

GSD-Fastighetskartan, både sammanslagen och skiktad raster, ersätts med produkten Karta 1:10 000. Ingen ny skiktad produkt är planerad.