Languages Lättläst Teckenspråk

Fastighetskartan

Fastighetskartan är en detaljrik karta som bland annat visar fastighetsindelning från Lantmäteriets fastighetsregister.

Utsnitt från Fastighetskartan.

 

Rasterprodukterna utgår den 1 juli 2018
GSD-Fastighetskartan, sammanslagen och skiktad raster, samt tryckta fastighetskartan utgår ur Lantmäteriets sortiment.
Som ersättningsprodukt rekommenderas Karta 1:10 000, raster, eller skriv ut din egen karta i tjänsten Kartutskrift

Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta. Den visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. 

Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet.

Om du vill veta det exakta läget för en fastighet, till exempel för att bestämma gränser, är du välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer om varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?