Languages Lättläst Teckenspråk

Fastighetskartan

GSD-Fastighetskartan i vektorformat ger en god överblick över fastighetsindelningen och går att kombinera med information från Fastighetsregistret.
Kartutsnitt Fastighetskartan

Produkter av fastighetskartan som avvecklades den 1 juli 2018
GSD-Fastighetskartan, sammanslagen och skiktad raster, samt tryckta fastighetskartan har utgått Lantmäteriets sortiment.
Som ersättningsprodukt rekommenderas Karta 1:10 000, raster, eller skriv ut din egen karta i tjänsten Kartutskrift.

Beställ geodata Villkor och avgifter

Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet
1:5000 - 1:20 000. Produkten består av två delar;

Se en översiktlig presentation av innehållet i kartans två delar.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.
Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om ägare, byggnader, adresser och taxering
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Observera! Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och är inte juridiskt gällande.
Varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på.

Hur ofta uppdateras informationen?

Fastighetsindelningen uppdateras i huvudsak kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Övrig information i kartan uppdateras med varierande intervall beroende på vilken typ av information det rör sig om.

För datadelare som använder Geodataplatsen uppdateras nedladdningsbara filer varje helg.

Planer och utfall

I pdf-filen för GSD-Fastighetskartan redovisas information i olika lager på en bakgrundskarta, t.ex.:

  • Aktualitet och täckning
  • Produktionsplan
  • Index-rutor med mera

I pdf-filen för Kartografiska höjdkurvor, som ingår i GSD-Fastighetskartan, redovisas ekvidistans och indexrutor.

Observera! Om du får problem att öppna/se pdf-filerna korrekt i din webbläsare rekommenderar vi att du laddar ner filen till din dator och öppnar den i en ”fristående” Acrobat Reader. Notera att du i ett flertal av pdf-filerna kan tända/släcka lagerinformation. 

Tilläggsinformation

Från Fastighetsregistrets kartdel Registerkartan kan du få följande information som tillägg till GSD-Fastighetskartan, vektor:

  • Planer och bestämmelser – visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.
  • Rättigheter – servitut, fiske, vägrätt eller andra rättigheter som är kopplade till en viss fastighet.

Är ni med i geodatasamverkan?

Geodataplatsen kan ni hämta GSD-Fastighetskartan, vektor.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Tilläggsinformation, se produktbeskrivningen

Kommande version av PBR

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram.

Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Läs i Frågor och svar.

Demofil Format Storlek Datum

GSD-Fastighetskartan, vektor Fastighetsindelning (zip)

Shape

4,5 MB

2018-05-23

GSD-Fastighetskartan, vektor Topografi (zip)

Shape

7 MB

2018-05-23

LyrAdmin.mxd, (filerna till höger) används tillsammans med ArcGIS 9.x och 10.x för att koppla ihop de levererade shape-filerna med rätt lager i .lyr-filen.

LyrAdmin för version 9.x
Användarhandledning - LyrAdmin (pdf)
Lyradmin9 (mxd)

LyrAdmin för version 10.x
Användarhandledning – LyrAdmin (pdf)

Esri´s webbplats (nytt fönster)

GSD-Fastighetskartan, vektor Fastighetsindelning (zip)

MapInfo

 

4,3 MB

2018-05-23

GSD-Fastighetskartan, vektor Topografi (zip)

MapInfo

6,6 MB

2018-05-23

Tilläggsinformation - Rättigheter, Planer och Bestämmelser

Demofil Format Storlek Datum

Rättigheter, Planer och Bestämmelser (zip)

Demo gällande från 10 april 2019

Kommande Rättigheter, Planer och Bestämmelser (zip)

Shape

2,1 MB
 

3,3 MB

2018-05-23 
  

2019-01-11

Rättigheter, Planer och Bestämmelser (zip)

Demo gällande från 10 april 2019

Kommande Rättigheter, Planer och Bestämmelser (zip)

MapInfo

2 MB 
   

3,8 MB

2018-05-23 
  

2019-01-11