Languages Lättläst Teckenspråk

Kartor

Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt. Du kan enkelt titta på kartor och bilder och göra utskrifter i våra e-tjänster. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer.

I vår e-tjänst Kartutskrift kan du skriva ut aktuella kartor i flera olika format. Vill du titta på kartor och bilder, lokalisera dig med hjälp av Sveriges ortnamn, söka och hitta fastigheter och adresser gör du det lämpligast i e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

För dig som behöver färdiga kartor till egna system eller applikationer har vi visningstjänster, zoom- och panorerbara kartor och geografiska teman åtkomliga via maskingränssnitt, API:er. 

Lantmäteriets kartinformation finns också som nedladdningsbara filer anpassade för att använda i GIS.