Languages Lättläst Teckenspråk

Ytmodell från flygbilder

Ytmodellen består av höjdsatta oklassificerade punkter i form av ett punktmoln i 2,5D från flygbildsmatchning, med eller utan IR-färg.

Ytmodell är en typ av höjdmodell som beskriver vad som syns från luften. Ovansidan av vegetation, byggnader och annat ovanpå marken finns med (till skillnad mot en terrängmodell där sådant är borttaget). På öppen mark, där det inte finns vegetation, byggnader eller annat, visar ytmodellen markytan. Punkterna som utgör ytmodellen är inte en tredimensionell svärm med punkter, utan det är ett lager höjdsatta punkter (2,5D-modell).

Ytmodellen skapas genom flygbildsmatchning och består av höjdsatta oklassificerade punkter. Produkten är en uttagsprodukt och finns i två varianter: Ytmodell från flygbilder IRF, som levereras med färg från IR-flygbilder, samt Ytmodell från flygbilder, som levereras utan färgsättning. Till produkten levereras metadata.

Läs mer om bildmatchning (pdf)

Användningsområden

Ytmodellen har flera användningsområden, till exempel kan den användas för att beräkna skogstillväxt, höjdsätta data till 3D, hitta förändringar eller mäta hur gasutsläpp färdas.

Beställ geodata Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Produkten ska tas fram för hela landet. Inledningsvis används främst flygbilder från 2016, men eftersom dessa bara täcker delar av Sverige så används även flygbilder från 2013-2015 för att kunna täcka en så stor del av landet som möjligt. Ytmodellen kommer inledningsvis inte att ha en komplett Sverigetäckning, eftersom det finns områden där vi inte har tillräckligt nya flygbilder att utgå ifrån för att skapa ytmodellen.

Ytmodellsproduktionen kommer att följa Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och nya data fylls på årligen, allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga, med cirka 1/3 av Sverige varje år. På sikt kommer det alltså bli möjligt att beställa ytmodell från olika år, över samma område.

Här redovisas produktionsstatus med mera

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Demodata

Fria demodata finns för dig som vill testa höjddata.