Languages Lättläst Teckenspråk

Laserdata Skog

Laserdata Skog utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade med en punkttäthet av 1-2 punkter per kvadratmeter.

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data.

Punkterna är indelade i fem klasser:

  • mark 
  • vatten 
  • low point (noise) 
  • punkt ovan vegetation och byggnader (high noise) 
  • oklassificerat.

Alla punkter som inte kan klassificeras som någon av de fyra första klasserna kodas som oklassificerade.

Hur ofta uppdateras informationen?

Laserdata Skog kommer med tiden att omfatta cirka 75% av Sveriges yta. Produkten uppdateras kontinuerligt med nytillkomna data allteftersom skanningen genomförs.

Skanningen för Laserdata Skog kommer vara återkommande så att samma plats skannas igen efter cirka 7 år.

Planer och utfall

Här redovisas planer och utfall.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet se produktbeskrivning på svenska eller engelska.