Languages Lättläst Teckenspråk

Laserdata

Produkten ger dig tillgång till det punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.

Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation och byggnader. Det finns en lång rad användningsområden för laserdata, till exempel

  • skogsbrukets volymberäkningar av skogsbestånd
  • 3D-visualisering av byggnader och vegetation
  • siktanalyser vid placering av nya byggnader
  • signalutbredning för sändarmaster för mobiltelefoni.

Produktinformation

På respektive produktsida finns mer information och dokumentation.

Demodata

Fria demodata finns för dig som vill testa höjddata.

Användarerfarenheter och information

Här publiceras:  

 

Beställ geodata Villkor och avgifter