Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Höjddata, grid 50+

GSD-höjddata, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum.

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

GSD-höjddata, grid 50+ finns i två varianter. Dels från nationella höjdmodellen som baseras på laserskanning och dels från den gamla höjddatabanken, som är framställd genom profilmätning i flygbilder och digitalisering av höjdkurvor, från 1980-talet.

För att särskilja varianterna åt har filerna olika prefix; nh för Grid50+ som baseras på nationella höjdmodellen samt hdb för Grid50+ som baseras på gamla höjddatabanken.

Höjdmodellen kan användas för att:

  • generera höjdkurvor och för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner.
  • göra översiktliga beräkningar och analyser vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor.
  • göra tyngdkraftsbestämningar.
  • göra geometrisk korrigering av satellitbilder.

Produkten ger också värdefull information vid ruttplanering. Genom att lägga till höjddata till exempelvis den information som finns i GSD-Vägkartan, kan man räkna fram en mer exakt färdväg.

Hur ofta uppdateras informationen?

Grid 50+ (nh) uppdateras en gång per år med ny och uppdaterad data. Underhåll av data påbörjas efter 31 januari 2019.

Ny Nationell Höjdmodell, terrängskuggning ur 2m grid med höjdnoggrannhet
Skuggningsbilderna visar skillnad i upplösning mellan produkterna GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Höjddata, grid 50+.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet se produktbeskrivningarna på svenska och engelska.

Gällande version

Kommande version

De engelska versionerna kommer att publiceras under december 2018.