Languages Lättläst Teckenspråk

Höjddata

Höjddata ger nytt liv åt traditionella kartor och bilder.

Med hjälp av höjddata kan du som har ett lämpligt kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet.

Höjdmodeller kommer till nytta inom många olika områden. Långtradarchauffören hittar den bränslesnålaste vägen, samhällsplaneraren ser vilka vägar vattnet tar om det blir översvämning och arkitekten kan skapa en bild av hur det nya bostadsområdet kommer att se ut när det är klart.

Just nu laserskannar vi från flygplan för att skapa olika produkter utifrån laserpunktmoln, samt tar fram en ytmodell från flygbilder.