Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kom igång med historiska kartor

På den här sidan hittar du handledningar och guider för tjänsten Historiska kartor. 

Några snabba söktips

Du kan söka bland de historiska kartorna på tre olika sätt.

Sök via karta genom att markera ett område och se de olika historiska kartor som har anknytning till området. Att söka via karta ger inte fullständig träfflista på kartor och akter, eftersom Historiska kartor söker på ortnamn istället för georefererade kartor (kartor som är koordinatsatta).

Därför rekommenderar vi dig att prova att söka via register, du kan då antingen söka översiktliga kartor eller söka detaljerade kartor.  Du väljer själv vilket register som du söker i och får fram rullistor med förvalda alternativ på de län, kommuner, socknar, traktnamn och orter som finns i våra register.

Prova dig fram och kolla även in flera söktips, där du kan läsa mer om de arkiv som du kan söka bland.

Vilka akter och kartor visar vi?

I tjänsten visar vi endast material till och med år 1928 från Lantmäterimyndigheternas arkiv. Begränsningen av materialet grundar sig på Dataskyddsförordningen som inte tillåter behandling/register av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Om du vill ha tillgång till moderna förrättningsakter är du välkommen att kontakta kundcenter.

I Rikets allmänna kartverks arkiv kan du se kartor som sträcker sig fram till 1970-talet. Lantmäteriet har valt att avstå upphovsrätten för de kartor som finns i Rikets allmänna kartverks arkiv.