Languages Lättläst Teckenspråk

Använd våra arkiv i ditt arbete

Du som är professionell användare och har behov av materialet i din yrkesverksamhet kan teckna ett särskilt avtal med oss. Då får du direktåtkomst till hela vårt digitala arkiv genom våra tjänster Arkivsök eller Arkenproxy.
SJÄLVSERVICE Arkivsök

ArkivSök ger direktåtkomst

I ArkivSök får du direktåtkomst till alla historiska kartor, förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Arken. Du kan själv hämta kompletterande information till uppgifterna i Fastighetsregistret, t.ex. om servitut och gränser och om hur den framtida markanvändningen planeras.

Integrera Arken med hjälp av ArkenProxy

ArkenProxy är en tjänst som används för att integrera Arken - Lantmäteriets digitala arkiv - i dina egna system för fastighetsinformation. Tjänsten ger åtkomst till förrättningsakter och detaljplaner som finns registrerade i Fastighetsregistret, FR, och lagrade i Arken.

Via ditt egna kart- eller fastighetsinformationssystem kan du, genom att klicka på en aktbeteckning, direkt öppna och studera de juridiskt gällande kartorna och handlingarna i din egen valfria miljö.

OBS! ArkenProxy måste beställas tillsammans med ArkivSök.

Teckna avtal och bli avtalskund


Skicka din ansökan till geodatasupport@lm.se

ArkivSök och ArkenProxy ingår i Geodatasamverkan

För dig som är intresserad av att gå med i geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär att delta finns mer information på http://www.geodata.se http://www.geodata.se