Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Informationsskikt i Topografisk webbkarta Visning

I listan här nedanför, med klickbara rubriker, får du en översiktlig presentation av de olika informationsskikten.

Skiktet innehåller topografisk kartinformation såsom administrativ indelning, bebyggelse, anläggningar, bestämmelser, vägar, järnvägar, fjällinformation, kraftledningar, markytor, vattenytor, höjdkurvor och terrängskuggning, ortnamn, upplysningstext och adressnummer.

Exempelbild Topografisk webbkarta i skala 1:5000.
Exempelbild i skala 1:5 000.

Skiktet innehåller den topografiska kartinformationen presenterad nedtonad i en gråskala.

Topografisk webbkarta, nedtonad
Exempelbild i skala 1:5 000, nedtonad.