Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster för geografisk information | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster för geografisk information

Tjänsterna ger dig möjlighet att använda geografisk information i dina egna system och applikationer.

Tjänster som är utvecklade enligt EU-direktivet Inspire och dess krav på funktionalitet och dataspecifikationer.

Produkter för nedladdning

Inspire-tjänstTjänstens information uppfyller kraven för Inspire.

Vid beställning erhålls inloggning till en nedladdningsplats. Den nedladdade filen innehåller fastighetsområden enligt Inspire specifikationen, CP, och består av:

 • Registerenhet
 • Objektidentitet
 • Kommuntillhörighet
 • Registerbeteckning
 • Fastighets- och samfällighetsområden
 • Fastighetsgränser
 • Versionsdatum

Undantag från specifikationen: Vi tillhandahåller inte traktindelningen, Cadastral zoning, eftersom vi inte har ytbildad traktindelning i våra grunddata.

Valbart område: kommun
Format: GML (XML-format för geodata)

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt (FireFox), för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet.

En webbläsare är troligen inte den klient som är bäst för att hämta data. Exempel på en plugin som kan läsa flödet, rita täckningspolygoner och ladda ned och rita upp datat i Inspiretjänsterna finns på RSSOwl

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras halvårsvis.

Dokumentation

Utförlig information hittar du i produkt- respektive teknisk beskrivning. Dokumenten publiceras i pdf-format.

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version
  Versionshistorik
Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Inspire-tjänstHydrografisk information som uppfyller kraven för Inspire och svensk vattenstandard.

Tjänsten innehåller sjöar och vattendrag samt tillhörande information med anknytning till dessa, t.ex. fors, damm och vattenfall. I tjänsten ingår även ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard.

Tjänsten består av 4 teman som kan laddas ned separat:

 • nätverk enligt svensk vattenstandard
 • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard
 • nätverk enligt Inspire
 • fysiskt vatten enligt Inspire.

Produkten är rikstäckande och är geografiskt uppdelad i huvudavrinningsområden,  kustområden och norska produktområden. Leveransformatet är GML.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Objekt tillhörande nationell strandlinje finns runt kusten och de större inlandssjöarna. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår information med begränsat innehåll över nationsgräns. Utländska data levereras i egna filer och kan visualiseras tillsammans med det svenska datat.

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt (FireFox), för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet.

En webbläsare är troligen inte den klient som är bäst för att hämta data. Exempel på en plugin som kan läsa flödet finns på RSSOwl (nytt fönster).

Filmer om våra hydrografiprodukter 
Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa

Så här hämtar du data

 1. Öppna den tekniska beskrivningen och kopiera länken för åtkomstpunkt Produktion, klistra sedan in den i din webbläsare (t.ex. Firefox, som kan läsa atomflöden).
 2. Fyll i dina inloggningsuppgifter i rutan som kommer upp.
 3. Välj det tema du är intresserad av (fysiskt vatten enligt Inspire, geometriskt nätverk enligt Inspire, fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard eller logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard), välj sedan det område du vill ladda hem och sist det koordinatsystem du vill ha data presenterat i.
 4. Packa upp zip-filen som du laddat hem.
 5. Öppna GML-filerna i en programvara som kan läsa GML-filer, till exempel QGIS.

Hur ofta uppdateras informationen

Produkten är nu komplett och rikstäckande. Informationen i produkten kommer från och med 2018 att uppdateras en gång per år.
Idag finns data över följande områden.

Här finns ett exceldokument med nummer och namn på alla områden. 

Lantmäterietajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0.1 - svensk 

Gällande version 1.0.1 - engelsk

Gällande version 1.0.1
  Versionshistorik

Problemlösning för QGIS

Förklaring till ett par problem som uppstår vid användning av QGIS

Demodata

Här kan du ladda hem demodata över Emåns avrinnningsområde.

Inspire-tjänstEn geodatatjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Vid nedladdning kan utsnitt, upplösning och koordinatsystem väljas. Beroende på vilken klient som används ges olika möjligheter för bearbetningar, exempelvis;

 • presentera höjdmodellen med olika färgsättningar utifrån lutning och höjdnivå
 • beräkna lutning och volymer
 • visa höjdvärden för profiler, enstaka punkter etc.
 • drapera kartor och bilder över modellen.

Här kan du läsa mer om höjddata och Nationell höjdmodell.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppdateras kontinuerligt enligt Planer och utfall – Nationell Höjdmodell. 

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0

Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell

Gällande version 1.0
  Versionshistorik

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, indelade i indexrutor med storleken 100x100 km enligt SWEREF 99.

Totalt finns fler än 20 000 punkter. Tyngdkraft är i nuläget angivet i RG82, men kommer att anges i RG2000 när detta färdigställts.

Tjänsten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna data. Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

Hur ofta uppdateras informationen?

Lantmäteriet mäter löpande nya tyngdkraftspunkter. Data för dessa publiceras i tjänsten med som mest ungefär ett halvårs fördröjning.

Dokumentation

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0

Gällande version 1.0

Versionshistorik

Har du frågor om:

Produkter för direktåtkomst

En geodatatjänst som ger tillgång till de geografiska indelningarna län, kommun, distrikt och jordregistersocken. Tjänsten är i grunden avgiftsfri. För tillgång till detaljerad geometri krävs särskild behörighet.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Distrikt och jordregistersocken är statiska tills annat beslutas.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 2.0.0 Gällande version 2.0.0
Utgående version 1.0.0 Utgående version 1.0.0
  Versionshistorik

En geodatatjänst som ger svar på frågor om höjd för enskilda punkter eller brytpunkter på en linje alternativt polygon. Höjdvärden hämtas ur den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning.

Här kan du läsa mer om höjddata och Nationell höjdmodell.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppdateras kontinuerligt enligt Planer och utfall – Nationell Höjdmodell.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0

Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell

Gällande version 1.0

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto.

Ortnamnsinformationen omfattar:

 • länskod
 • kommunkod
 • id
 • ortnamn
 • koordinat
 • språk
 • namntyp.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Här hittar du län och kommuner i kodnummerordning (nytt fönster)

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Ortnamnsregistret uppdateras löpande.

Kvalitet

Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller för närvarande cirka 950 000 ortnamn. För objekt inom flerspråkiga områden kan två eller tre namn förekomma.

Ortnamnsregistret är normgivande för Sveriges ortnamn och innehåller de former och stavningar som är officiellt fastställda.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.1

Gällande version 1.1

  Versionshistorik

Direktåtkomsttjänst för stompunkter i de nationella referenssystemen, SWEREF 99 och RH 2000. Informationen är hämtad ur Digitalt Geodetiskt Arkiv.

Tjänsten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna data. Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras i samband med ajourhållning. Se attribut under "Historik" för information om när en stompunkt senast återfunnits eller konstaterats förstörd.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 1.0 Gällande version 1.0
  Versionshistorik

Har du frågor om: