Languages Lättläst Teckenspråk

Geodatatjänster

Våra geodatatjänster är så kallade maskin till maskin-tjänster som ger möjlighet att söka, visa och hämta kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation i ditt eget verksamhetssystem.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att använda e-tjänsten Min fastighet.

Visningstjänster

Nedladdning- och direktåtkomst-tjänster

- riktar sig till dig som vill använda geografisk information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. - riktar sig till dig som vill använda tjänster för nedladdning eller direktåtkomst av fastighetsinformation och geografisk information i dina egna system eller applikationer.