Languages Lättläst Teckenspråk

Geodatatjänster

Våra geodatatjänster är så kallade maskin till maskin-tjänster som ger möjlighet att söka, visa och hämta; kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation till ditt eget verksamhetssystem.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att använda e-tjänsten Min fastighet.

Visningstjänster

Nedladdning- och direktåtkomst-tjänster

- riktar sig till dig som vill använda geografisk information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. - riktar sig till dig som vill använda tjänster för nedladdning eller direktåtkomst av fastighetsinformation och geografisk information i dina egna system eller applikationer.

API-portal

Nu finns en ny portal där våra tillgängliga geodatatjänster och dess API:er presenteras på ett samlat sätt - Välkommen till API-portalen.