Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

WGS 84

WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid.

Om positionen bestäms enbart med data från GPS-satelliterna blir den uttryckt i det globala referenssystemet WGS 84, World Geodetic System 1984. Osäkerheten för sådana positioner är cirka tio meter.

Önskar man lägre osäkerhet måste GPS-data kombineras med data från punkter på marken, till exempel punkter i SWEPOS-nätet, det nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS. Positionen blir då uttryckt i samma referenssystem som de markbaserade punkterna. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99 för detta ändamål.

I Sverige finns ingen regelrätt realisering av WGS 84. I stället används SWEREF 99. WGS 84 och SWEREF 99 avviker för närvarande (2017) 7-8 dm från varandra och skillnaden ökar med några centimeter per år. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan WGS 84 och SWEREF 99 betraktas som samma sak eftersom det i praktiken är svårt att mäta med lägre osäkerhet i WGS 84.

Läs mer om relationen mellan WGS 84 och ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

Ellipsoid

WGS 84 är baserat på WGS 84-ellipsoiden som i princip är identisk med ellipsoiden GRS 1980. Skillnaden är endast 0,1 millimeter i halva lillaxeln.