Languages Lättläst Teckenspråk

Infoblad om enhetliga referenssystem

I en serie informationsblad publicerades faktauppgifter, erfarenheter och råd kring ämnen som är relaterade till referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 och införandet av dem.

De flesta blad publicerades under åren 2003-2010, då införandet av de nya referenssystemen inleddes. Det innebär att en del av kringinformationen inte beskriver den situation som är idag, men beskrivningarna av referenssystemen är i hög grad aktuella ännu.

Varje infoblad omfattar en till två sidor.

Dokument Titel
Infoblad 1 (pdf) Nya referenssystem
Infoblad 2 (pdf) Systembeskrivningar
Infoblad 3 (pdf) Nytt höjdsystem
Infoblad 4 Fasta lokala referensstationer
Infoblad 5 Korrektionsmodellen SWEREF99RT90
Infoblad 6 (pdf) Korrektion med restfelsinterpolering
Infoblad 7 (pdf; 2 MB) Höjder i olika höjdsystem
Infoblad 8 (pdf) Höjder i RH 2000
Infoblad 9 (pdf) SWEREF 99 och WGS 84
Infoblad 10 (pdf) Referenssystemens förvaltning
Infoblad 11 (pdf) Nytt indexsystem
Infoblad 12 (pdf) Transformation SWEREF 99 - RT 90
Infoblad 13 Nationell höjdmodell
Infoblad 14 Flygburen laserskanning
Infoblad 15 (pdf) RH 2000 i ett europeiskt perspektiv
Infoblad 16 (pdf) Höjdsystem för Nationell höjdmodell

Ett antal infoblad bedöms inte längre vara relevanta och dokumenten har därför tagits bort från sidan.