Languages Lättläst Teckenspråk

Transformation ITRF - SWEREF 99

Vid användning av vissa positionstjänster och GNSS-beräkningar kan du behöva göra transformationer mellan ITRF och SWEREF 99.

Positionstjänster som bygger på Precise Point Positioning (PPP) med GNSS ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF (nytt fönster) eller möjligen WGS 84. Du kan även erhålla sådana koordinater vid till exempel relativ GNSS-beräkning mot stationer i IGS-nätet (nytt fönster).

Det globala referenssystemet ITRS (nytt fönster), International Terrestrial Reference System, är dynamiskt och inkluderar en hastighetsmodell. Koordinater och hastigheter i ITRS beräknas på data från olika tidsintervall och dessa lösningar benämns ITRF, International Terrestrial Reference Frame. WGS 84 är sedan 1994 anslutet till ITRS med en avvikelse mindre än en decimeter.

Definitionen av SWEREF 99 innebär att Sveriges läge på jordklotet är fastlagt till Europas läge år 1989 och att det är ett statiskt system vad avser plattektoniska rörelser. SWEREF 99 är den svenska realiseringen av ETRS89 (nytt fönster), European Terrestrial Reference System 1989.

Skillnaden mellan SWEREF 99 och WGS 84 är för närvarande (2017) 7‑8 dm och den ökar med några centimeter per år.

Transformationssamband