Languages Lättläst Teckenspråk

Geodetiska arkivet

Från geodetiska arkivet kan du beställa punktbeskrivningar, punktkartor, koordinat- och höjduppgifter. Här finns även transformationssamband.

Lantmäteriets geodetiska arkiv innehåller akter och mätningshandlingar från slutet av 1700-talet fram till nutid. En del av det äldre materialet blev hemligstämplat och förvaras än idag på Krigsarkivet, men numera är även det materialet tillgängligt för allmänheten.

Bild på handskrift i geodetiska arkivet.

Geodetiska arkivets databaser innehåller uppgifter om de svenska nationella referensnätens punkter med avseende på punktidentitet, markering, koordinater, höjder och tyngdkraft, samt mätningar och beräkningar som har gjorts för detta ändamål.

Digitalt geodetiskt arkiv (DGA)

En del av materialet från de moderna koordinat- och höjdsystemen finns nu tillgängligt via Digitalt geodetiskt arkiv. Det innehåller närmare 50 000 höjdfixar och 10 000 RIX 95-punkter och triangelpunkter. Det går att göra uttag i form av punktbeskrivningar, koordinat- och höjduppgifter.

I Geodataportalen kan du se var Lantmäteriets geodetiska punkter i plan och höjd ligger. Handledningen (pdf) beskriver hur du visar punkterna.

Användare är landets kommuner och privata konsulter samt en rad statliga myndigheter, det vill säga alla som är i behov av att utnyttja markerade punkter för mätning och beräkning i våra nationella koordinat- och höjdsystem. Användarna får direktåtkomst till Digitalt geodetiskt arkiv genom att teckna avtal med Lantmäteriet. Avtalet reglerar hur uttag får göras och materialet användas.

Prisuppgift samt villkor för direktåtkomst till DGA

För att få tillgång till DGA tecknar du ett avtal med Lantmäteriet. Villkor för att använda tjänsten och ansökan finns nedan. Tjänsten är kostnadsfri. Om du har frågor om avtal och villkor, kontakta geodetiska arkivet.

Rapportera fel i DGA

Om du misstänker att någon av våra geodetiska punkter är förstörd eller om du har stött på felaktig information i DGA kan du meddela oss att informationen i DGA behöver uppdateras.