Languages Lättläst Teckenspråk

Beräkna geoidhöjd

SJÄLVSERVICE Geoidhöjd

Beräkna geoidhöjden med geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70.

Ange latitud och longitud i SWEREF 99 för att beräkna geoidhöjden.

Idag blir det allt vanligare att satellitteknik används för att bestämma positionen. De höjder som då fås är uttryckta relativt en referensellipsoid; läs mer i dokumentet om jordellipsoiden (pdf). För att överföra höjden över ellipsoiden, h, till höjden över havet, H, måste separationen mellan dessa ytor vara känd, den så kallade geoidhöjden N; se figuren och formeln nedan.

Illustration av förhållandet mellan de tre referensytorna jordytan, geoiden och ellipsoiden.

h = H + N

SWEN17_RH2000 är en geoidmodell som är anpassad till SWEREF 99 och höjdsystemet RH 2000. SWEN17_RH70 är motsvarande modell för överräkning mellan SWEREF 99 och det äldre höjdsystemet RH 70. Mer information om geoidmodellerna kan hittas under sidorna om geoiden.