Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Öppna data

I öppna data ingår DGNSS som kan användas då kvalitetskraven inte är de högsta. Tjänsten kräver uppkoppling, vanligtvis via mobilt Internet, och du får din position i realtid. DGNSS ingår i Lantmäteriets öppna data och är tillgänglig för positionering över hela landet.

DGNSS kan användas fritt av alla som registrerat ett konto och har en GNSS-enhet som kan ta emot standardiserade korrektionsdata i RTCM-format för GNSS via Internet.

Lägesosäkerheten för positionen i referenssystemet SWEREF 99 är på meternivå, beroende på GNSS-enhetens prestanda.

Läs mer om Lantmäteriets öppna data.

Observera att DGNSS har ersatt Nätverks-DGNSS som fristående tjänst. Nätverks-DGNSS finns även fortsättningsvis med som ett datainnehåll i Nätverks-RTK.

Har du glömt ditt lösenord? (öppnas i nytt fönster)

Krav och rekommendationer för tjänsten

De grundläggande kraven på din GNSS-enhet är:

  • Enheten ska kunna hantera inkommande korrektionsdata för GNSS i standardformatet RTCM 2.3
  • Enheten ska fungera som en Ntrip-klient, eller vara kopplad mot annan enhet som agerar Ntrip-klient (t.ex. en mobiltelefon).

Korrektionsdata från Swepos finns tillgängliga via dgnss-swepos.lm.se, port 2101. För anslutning krävs att du har ett konto (öppnas i nytt fönster), som registreras gratis. Anslutning sker via modem eller mobiltelefon som är kopplad till (eller integrerad med) GNSS-mottagaren, en s.k. Ntrip-klient. Du väljer en av fem anslutningspunkter, beroende på vilken av punkterna du befinner dig närmast. För att få bästa resultat bör avståndet till närmaste anslutningspunkt inte överstiga 300 kilometer. Anslutningspunkternas namn inom parentes nedan:

  • Norra Norrland (norrland_n)
  • Mellersta Norrland (norrland_m)
  • Södra Norrland (norrland_s)
  • Svealand (svealand)
  • Götaland (gotaland)

Valet av anslutningspunkt kan automatiseras i vissa Ntrip-klienter, t.ex. genom att använda GNSS-enhetens autonoma position.

anslutning_dgnss.png

Begrepp Förklaring
DGNSS Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare och mer robust princip jämfört med bärvågsmätning.
GNSS Global Navigation Satellite Systems är de globala satellitsystem som används för navigering och positionsbestämning, vilket inkluderar det amerikanska GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo.
Ntrip

Networked Transport of RTCM via Internet Protocol är ett standardprotokoll för överföring av GNSS-data över Internet. Den senaste versionen är 2.0.

Exempel på Open Source-utveckling:

RTCM Radio Technical Commission for Maritime Services är en internationell samarbetsorganisation som upprättar standarder för radiokommunikation. RTCM:s specialkommitté 104 (öppnas i nytt fönster) tillhandahåller de vanligaste fabrikatsoberoende standarderna för s.k. korrektionsdata som används vid GNSS-tillämpningar i realtid. Exempelvis används i den här DGNSS-tjänsten RTCM version 2.3 (öppnas i nytt fönster).
Swepos Swepos är ett s.k. aktivt referensnät, ett nätverk bestående av hundratals permanenta referensstationer för GNSS med fasta dataförbindelser till Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. Swepos används bl.a. för att definiera och övervaka referenssystemet SWEREF 99. Swepos utgör också infrastrukturen för stora delar av den noggranna GNSS-mätning som görs inom kommunal, privat och statlig kartläggnings- och produktionsverksamhet.
SWEREF 99

Ett nationellt tredimensionellt referenssystem som används för kartläggning och lägesangivelser i Sverige. Lägen i 3D anges i första hand kartesiskt (X,Y,Z) i ett rätvinkligt geocentriskt koordinatsystem, eller i ett geodetiskt koordinatsystem (latitud, longitud, höjd) på referensellipsoiden GRS 80. Om läget ska anges som plana koordinater (2D) så måste projektionsparametrar anges.

Läs mer om SWEREF 99 och andra referenssystem.

Med hjälp av korrektionsdata ska din GNSS-enhet kunna positionsbestämmas med en s.k. differentiell kodlösning (vilket motsvarar koden ”2” för GPS Quality Indicator i en GGA-sträng enligt NMEA 0183-standarden (öppnas i nytt fönster)).

För en differentiell kodlösning är lägesosäkerheten i referenssystemet SWEREF 99 ca 1 meter, vilket kan variera något beroende på GNSS-enhetens prestanda och avståndet till anslutningspunkten. Måttet på lägesosäkerhet förväntas omfatta ca 95 % av alla positionsbestämningar.