Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förväntad mätosäkerhet

Vilken mätosäkerhet du kan förvänta dig när du använder Nätverks-RTK beror i första hand på osäkerheten i GNSS-signalens väg, osäkerheten i korrektionsdata från tjänsten, och osäkerheten i ditt eget mätningsförfarande.

Mätosäkerhet är ett mått på hur stor spridningen av mätvärden är, t.ex. för ett antal nätverks-RTK-mätningar. Läs mer om begreppet mätosäkerhet (öppnas i nytt fönster).

Vid mätning med Nätverks-RTK kan du räkna med mätosäkerhet, i referenssystemet SWEREF 99, enligt nedanstående tabell. Måtten är angivna för 95:e percentilen, vilket innebär att de förväntas omfatta 95% av alla mätvärden.

  I område med ca 35 km avstånd mellan Swepos-stationerna I område med ca 70 km avstånd mellan Swepos-stationerna
Planbestämning (2D) 20-25 mm 25-30 mm
Höjdbestämning (över ellipsoiden) 30-35 mm 45-50 mm

I värdena inkluderas inte centreringsosäkerhet (i plan) eller geoidmodellens osäkerhet (i höjd). Uppskattningen av mätosäkerhet förutsätter också att de olika felkällor som påverkar GNSS-signalens väg från satellit till mottagare är på en ”normal” nivå. Med hjälp av våra stödtjänster, t.ex. jonosfärsmonitorn, har du möjlighet att bedöma om osäkerhetskällorna bidrar med mer än ”normalt”.

Läs mer om felkällor som påverkar GNSS-positionering.

Många av osäkerhetskällorna kan hanteras genom att använda nätverks-RTK-teknik. Men beroende på hur mycket och hur snabbt osäkerhetskällorna varierar på en given plats så finns även en osäkerhet i hur väl ett nätverks-RTK-system kan beräkna korrektionsdata. Den processen är i sin tur beroende av avståndet mellan referensstationerna. Ju tätare stationsnätverk, desto bättre beräkning och modellering av osäkerhetskällorna. Här kan du se var Swepos-stationerna är belägna (öppnas i nytt fönster).

Slutligen påverkas mätosäkerheten av ditt eget mätningsförfarande. Om t.ex. medeltalsbildning av positioner inte sker över tillräckligt lång tid så påverkas mätosäkerheten negativt. Likaså bidrar dålig centrering eller felaktig antennhantering till högre mätosäkerhet. För att minimera den här typen av osäkerhet bör du följa rekommendationerna i kortmanual och checklista.