Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Så här gör du - Satellitbilder

Välja webbläsare

Saccess stöder webbläsarna Internet Explorer från version 10 och senare, Firefox och Google Chrome. Denna version av Saccess stöder inte Internet Explorer 9.

Varför tillverka en egen mosaik?

De färdiga mosaiker som finns i Saccess är tillverkade av utvalda bilder som är färgsträckta för att passa de vanligaste användningsområdena som exempelvis skogliga applikationer. Användare inom andra områden kan ha andra önskemål gällande färgåtergivning och vissa användare vill helst använda enbart bilder från en viss period på året eller enbart bilder från en särskild satellitsensor. Därför finns det för dessa användare möjlighet att skapa egna mosaiker i Saccess utifrån egna preferenser.

Följande funktioner finns tillgängliga:

 • Välja bilder utifrån kriterier såsom
  - Geografisk täckning
  - Satellit
  - Tidsperiod
 • Ändra bildernas inbördes ordning
 • Ändra bandordning
 • Manuell färgkorrigering
 • Automatisk färgkorrigering
 • Inkludera/exkludera polygon – exempelvis för att maska bort moln
 • Dela egen mosaik - Om ni är flera användare som ska jobba med samma bilddata.

Skapa egen mosaik

När du ska skapa en egen mosaik börjar du med att välja vilka bilder som ska ingå i mosaiken. Följ stegen under ”Titta på data” och ”Välja data” för att sortera ut lämpliga bilder för ditt ändamål och markera de bilder du vill använda i din mosaik varefter du klickar på ikonen

   ”Lägg till bild(er) i mosaik”

som återfinns högst upp till höger ovanför träfflistan. Du får nu välja om du vill lägga till de markerade bilderna i en redan befintlig mosaik eller om du vill skapa en ny mosaik.

Om du vill skapa en ny mosaik anger du ett namn på mosaiken och klickar på knappen ”Lägg till”.

Nu öppnas fliken ”Egna mosaiker” och visar den mosaik du skapat. De mosaiker du skapat sparas i systemet och du kan växla mellan dina olika mosaiker genom att välja i dropplistan.

Redigera egen mosaik

Ändra bildernas inbördes ordning

   Du kan ändra den inbördes ordningen på bilderna genom att klicka på ikonen med två pilar till vänster om bildnamnet, dra och släppa.

Ändra bandordning

  Bandordningen i mosaikens individuella bilder går att ändra genom att använda ikonen ”Ändra bandordning” och i dropplistorna välja vilka band som ska visas för respektive kanal.

Manuell färgkorrigering

  Färgkorrigeringsverktyget aktiveras via ikonen ”Färgkorrigera bilder”. Här kan du sedan med hjälp av färghjulen dämpa eller förstärka enskilda färger och du kan också öka eller minska ljusstyrkan.

  Du väljer vilken eller vilka av bilderna som ska påverkas av korrigeringen genom att aktivera eller avaktivera färgverktyget.

Automatisk färgkorrigering

  Du kan även låta systemet korrigera färgerna automatiskt. Du väljer vilka bilder du vill färganpassa och med hjälp av lås-ikonen låser du färginformationen för den bild du vill använda som master. 

När du sedan klickar på knappen ”Autojustering” kommer övriga valda bilder i din mosaik att färganpassas för att harmonisera med din masterbild.

Inkludera/exkludera polygon

Om det finns partier i en bild som du inte vill ha med i din färdiga mosaik, till exempel moln, så kan du använda dig av funktionen Inkludera/exkludera polygon.

  Du markerar först vilken av bilderna i din mosaik som du vill editera genom att trycka på IN/EX-ikonen varefter  verktygen högst upp i kartfönstret aktiveras.

Det vänstra verktyget, exkludera polygon, används för att ta bort bildpartier som du inte vill ha med i den färdigställda mosaiken. Med denna ritar du en polygon över det område du vill exkludera ur mosaiken varvid information från underliggande bilder kommer att lysa igenom. Det högra verktyget använder du om du istället vill markera vilken del av den aktuella bilden som du vill inkludera i mosaiken. Allt bilddata som hamnar utanför den markeringen kommer att klippas bort ur bilden. Avsluta din markering med att dubbelklicka.

Beställ egen mosaik

  När du är färdig med din mosaik och vill ladda hem den, gör du detta genom att markera vilken del av mosaiken du vill att din bildprodukt ska omfatta med hjälp av ritverktyget som du aktiverar genom att klicka på ikonen. I det fall du valt flera delområden kommer detta resultera i en enda produkt som omfattar samtliga delområden.

När du är färdig med din markering klickar du på ”Lägg till i kundkorgen” varefter produkten genereras enligt dina mosaikparametrar.

Dela egen mosaik

  Om ni är flera användare som ska jobba med samma bilddata kan du dela ut din mosaik. Detta gör du genom att klicka på personikonen och sedan fylla i användarens epostadress i dialogrutan som kommer upp.

Observera att du bara kan dela mosaiker med personer som är registrerade som Saccess-användare.

I dropplistan högst upp i sidomenyn väljer du vilken typ av produkt du vill titta på:

 • Enskilda satellitbilder, ortokorrigerade – Kartriktiga bilder som är anpassade för att direkt kunna användas tillsammans med andra kartdata (för den vana användaren).
 • Enskilda satellitbilder, systemkorrigerade – Bilder som är så nära den råa produkten som möjligt (för proffsanvändaren).
 • Färdiga mosaiker – Kartriktiga bilder som satts samman till en så molnfri rikstäckande bild som möjligt. Finns i en infraröd variant för den vane användaren som huvudsakligen är intresserad av att studera vegetation, och i en variant i naturliga färger som är lättare att tolka för den allmänintresserade.

Väljer du 'Enskilda satellitbilder' får du upp en träfflista till höger med information om varje enskild bild samt en översiktskarta till vänster som visar var bilderna ligger. Skrollar du ner i träfflistan laddas fler träffar - om det finns.

Du kan begränsa din sökning under fliken 'Sökning' som finns ovanför resultatfönstret.
Genom att använda de olika verktyg som finns kan du rita ett eget intresseområde, söka efter bilder från endast vissa satelliter, eller bilder som uppfyller särskilda tidskriterier.

För att underlätta när du ritar in ditt intresseområde, kan du använda kartfönstrets verktyg för att zooma in och ut i kartan, eller leta fram en stad eller en ort genom att skriva in namnet i namnfältet högst upp i kartfönstret.

Klicka på knappen 'Sök' högst upp i sökfönstret så letar systemet upp alla bilder som motsvarar dina kriterier och presenterar dem under Resultatfliken.

Alla de bilder som systemet letat fram presenteras med bildnamn och en tumnagel. När du för muspekaren över bildnamnet ändras färgen för motsvarande bildram i kartfönstret så du snabbt kan lokalisera var bilden ligger. För att få mer information om bilden, och en lite större påsiktsbild, så klickar du på bildnamnet.

För att få en inzoomad karta centrerad över en viss bildram, markerar du bilden genom att klicka i rutan till vänster om tumnageln och sedan använda förstoringsglaset som ligger ovanför träfflistan. Om du vill markera alla bilder, kryssar du i rutan till vänster om förstoringsglaset.

För produkten Färdiga mosaiker finns det ett antal fixa lager. Du hittar här mosaiker från 1970-talet och framåt och väljer om du vill ha din bild i infrarött eller naturliga färger.

 Med ögonikonen väljer du vilken mosaik du vill visa i kartfönstret och med klickrutorna väljer du de mosaiklager du vill beställa data från.

 När du har valt lager gör du ett bildutsnitt genom att rita en rektangel, polygon eller en cirkel över ditt intresseområde.

Den färdiga produkten kommer att innehålla bilddata över det område du markerat.

 När du har bestämt vilken bild du önskar beställa klickar du på kundkorgsikonen längst till höger i produktraden och din produkt hamnar i kundkorgen. Du kan sedan fortsätta att leta fram ytterligare produkter och lägga i kundkorgen till dess att du är klar med ditt urval.

 Under fliken 'Kundkorg' ser du nu vilka produkter du valt.

 Önskar du ta bort någon eller några av de valda scenerna så gör du detta genom att klicka på kundkorgssymbolen med ett minustecken längst till höger.

 Genom att klicka på ikonen som ser ut som ett kugghjul får du välja produktparametrar, till exempel koordinatsystem, pixelstorlek, filformat och antal spektrala band, beroende på vilken typ av produkt du valt. För systemkorrigerade bilder finns inte detta val, eftersom de levereras i det standardformat som hör till respektive satellit.

   När du har valt produktparametrar klickar du på knappen Lägg order för att slutföra din beställning. Om du inte redan är inloggad blir du nu ombedd av systemet att logga in med dina användaruppgifter.
   Är du inte registrerad som Saccess-användare sedan tidigare, skapar du ett nytt användarkonto genom att trycka du på knappen Skapa nytt konto och ange dina kontaktuppgifter i formuläret som då kommer upp.

Enligt den slutanvändarlicens som Lantmäteriet förhandlat fram med satellitdataägarna skall användaren vara hemmahörande i Sverige, Norge, Finland eller Danmark och Lantmäteriet har en skyldighet att verifiera detta. Du kommer att få ett bekräftelsemejl när din användare blivit godkänd.

Om det uppstår frågetecken om din användare så kommer du istället få inloggningsuppgifter till den postadress som du angett. Om du är registrerad sedan tidigare loggar du in genom att ange ditt användarnamn och lösenord och bekräftar din order genom att godkänna slutanvändarlicensen och ange ditt lösenord.

Du får nu ett meddelande till den e-postadress du angett, som bekräftar att din beställning är mottagen. När dina beställda produkter är färdiga får du ett nytt meddelande med nedladdningslänkar. Klicka på respektive länk för att ladda ner den zippade produktfilen på din dator. Du kan också följa förloppet på portalen under fliken 'Ordrar'.

  När ordern är färdig kan du se en nedladdningsikon som du kan använda för att ladda ned ordern. Om du klickar på denna ikon visas länkadresserna till samtliga produkter i din beställning vilka du sedan kan kopiera och klistra in i adressfältet i din webbläsare eller FTP-klient.

Vill du istället ladda ner enstaka produkter i din order, kan du visa produkterna genom att klicka på plustecknet och sedan använda dig av produktnedladdningsikonen  för de produkter du vill ladda ner.

Din order finns tillgänglig i en vecka varefter den rensas bort från vår ftp-server.

Du kan genomföra sökningar och titta på sökresultat utan att vara inloggad, men för att kunna beställa bilder måste du vara inloggad. Du kan när som helst gå in under fliken Inloggning och logga in med dina användaruppgifter eller skapa ett nytt användarkonto om du inte redan har gjort det.