Languages Lättläst Teckenspråk

Satellitbilder

Satellitdatabasen Saccess innehåller satellitbilder över Sverige som täcker in varje årtionde från 1970-talet och framåt.

SJÄLVSERVICE Gå till Saccess

Satellitdatabasen är ett verktyg för att studera de landskapsförändringar som skett under drygt tre decennier - till nytta för till exempel jord- och skogsbruk, miljöanalyser och planering, men också för intresserad allmänhet. Vill du veta mer?

De rikstäckande dataseten utgörs av optiska multispektrala data från satelliter med en geometrisk upplösning på 10 - 30 meter. Undantaget är MSS-datat från 1970-talet som har 80 meter upplösning.

Informationen i Saccess är tillgänglig för alla användare på lika villkor, oavsett om dessa är myndigheter, företag eller enskilda personer. Informationen är enkelt åtkomlig via Internet och är kostnadsfri tack vare särskilda statliga anslag för uppbyggnaden och datainsamlingen samt intressentsamverkan för driftkostnaderna.

Satellitdata för olika användare

Databasen innehåller satellitdata som är anpassade till olika typer av användare - obearbetade data för experten, kartriktiga bilder för den vane GIS-användaren och molnfria mosaiker för den som vill visualisera ett större område än det som täcks av en enskild bild. Mosaikerna sätts samman av kartriktiga bilder och presenteras dels som infraröda vegetationsbilder dels i naturliga färger.

Mosaik med "naturliga" färger.
Mosaik med "naturliga" färger.
Mosaik med infraröda färger - lämplig för vegetationsstudier.
Mosaik med infraröda färger - lämplig för vegetationsstudier.

 

Ovärderligt analysunderlag

Den historiska databasen med bilder från 1970-tal och framåt ger unika möjligheter att exempelvis studera förändringar i miljön och effekter av klimatförändringar med mera. Årliga uppdateringar av databasen ger möjlighet till täta uppföljningar.