Languages Lättläst Teckenspråk

Ortofoto25

Ortofoto25 är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker cirka 44% av landets yta, i södra Sverige och längs Norrlandskusten samt ett mindre antal tätorter i Norrlands inland.

Ortofoto25 är framställd från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,24 m upplösning. De har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Läs mer om insamlingsmetoden.
Resultatet är en bildfil i rasterformat i svartvitt, färg eller IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.

Bilderna används framför allt som underlag för att producera kartor, men används även inom andra områden, till exempel:

  • planering av nya vägar och bostadsområden
  • miljöövervakning
  • i geografiska informationssystem
  • som bakgrund till annan information som har ett geografiskt läge.

Detaljerad leveransinformation (filuppsättning, leveransformat och metadata).

Beställ geodata Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppdatering av nya ortofoton görs enligt gällande långsiktig flygfotoplan med cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,5 m eller 0,25 m och med intervall 2-10 år, beroende på var i landet det är. Södra Sverige och områden längs Norrlandskusten fotograferas med 0,24 m upplösning vartannat år, omväxlande före löv och med löv. Enskilda tätorter i övriga delar av landet fotograferas med 2-4 års mellanrum, beroende på användning och efterfrågan.

Planer och utfall

Här redovisas;
- planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar 
- ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas 
- produktionsstatus för historiska ortofoton
- flygbildspunkter

I tjänsten GeoLex, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska.

Demodata

Redovisning görs i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en ortofotoruta 2,5 x 2,5 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av ortofotots årtal med fyra siffror.
Metadata bifogas i tre olika GeoJSON-filer.
Här hittar du mer detaljerad leveransinformation.

Demofil Demofil/Format Filstorlek Datum

Ortofoto Färg
upplösning 0,25 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG

161 Mb
13,9 Mb

2017-12-21

Ortofoto IR
upplösning 0,25 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF

- JPEG

157 Mb
13,3 Mb

2017-12-21

Ortofoto Svartvit
upplösning 0,25 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG

67,5 Mb
13,0 Mb

2017-12-21

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av Ortofoto erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geodata eller Lantmäteriets geodatasupport