Languages Lättläst Teckenspråk

Ortofoto

Ortofoto är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten används för kartproduktion, GIS-tillämpningar, planering av byggen med mera.

Ortofoto framställs ur flygbilder som fotograferats med digital kamera med 0,48 m upplösning. Bilderna har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken. Läs mer om insamlingsmetoden. Resultatet är en bildfil i rasterformat i svartvitt, färg eller IR (infraröd färg), med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter.

Ortofoto används framför allt som underlag för att producera kartor, men bilderna används även inom andra områden, till exempel:

  • samhällsplanering
  • miljöövervakning
  • planering och uppföljning av markanvändning
  • som bakgrund till annan information och i GIS-system.

Detaljerad leveransinformation (filuppsättning, leveransformat och metadata).

Beställ geodata Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppdatering av nya ortofoton görs enligt gällande långsiktig flygfotoplan med cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,5 m eller 0,25 m och med intervall 2-10 år, beroende på var i landet det är.

Planer och utfall

Här redovisas;
- planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar
- ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas
- produktionsstatus för historiska ortofoton
- flygbildspunkter

I tjänsten GeoLex, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.

Demodata

Redovisning görs i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en ortofotoruta 5 x 5 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av ortofotots årtal med fyra siffror.
Metadata bifogas i tre olika GeoJSON-filer. Här hittar du mer detaljerad leveransinformation.

Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum

Ortofoto Färg
upplösning 0,5 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
184 Mb
17,8 Mb
2017-12-15
Ortofoto IR
upplösning 0,5 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
185 Mb
17,1 Mb
2017-12-15

Ortofoto Svartvit
upplösning 0,5 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG

75,5 Mb
16,6 Mb

2017-12-15

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av Ortofoto erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geodata eller Lantmäteriets geodatasupport