Languages Lättläst Teckenspråk

Exempel - Se hur landskapet förändrats

Här visar vi hur historiska flygbilder kan användas tillsammans med modernare bilder för att se förändringar i landskapet.

Denna jämförelsetjänst innehåller 6 olika exempel på vyer - som kan väljas i mitten på fönstret.

Exemplen visar förändringar inom tre teman som beskrivs under rubrikerna nedan. Alla exempel ingår i samma tjänst och du väljer vy enligt bilden. Nedan finns också direktlänkar till respektive del, men det räcker alltså att öppna tjänsten en gång.

I demotjänsten kan du panorera, zooma och dra i bilderna från ena kanten till den andra. Starta filmen som beskriver hur du använder tjänsten.

Stadsmiljöer - Stockholm, Göteborg och Skåne

Ta en titt på förändringar i en urban/storstadsmiljö. Materialet är sammanställt av följande:

Stockholm - Skalriktiga flygbilder från 1958 (svartvitt) och 2011 (färg).
Göteborg - Skalriktiga flygbilder från 1960 (svartvitt) och 2012 (färg).
Skåne - Skalriktiga flygbilder från 1960 och 1973 (svartvitt) och 2012 (färg).

Skidorter - Sälen och Åre  

Mycket har hänt med Sveriges populäraste skidorter sedan mitten av 1900-talet. Materialet du tittar på är sammanställt av:

Sälen - Skalriktiga flygbilder från 1956 (svartvitt) och 2011 (färg) samt Fjällkartan. 
Åre - Skalriktiga flygbilder från 1965 (svartvitt) och 2013 (färg) samt Terrängkartan.

Skogen – Salabranden 

Så här såg det ut före och efter den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Materialet du tittar på är sammanställt av:

Brandområdet - Skalriktiga flygbilder från 1960 och från bilder tagna i augusti 2014 i färg och infrarött, lutnings- och skuggbilder från den nationella höjdmodellen samt Terrängkartan.