Languages Lättläst Teckenspråk

Leveransinformation - Historiska ortofoton

Ett ortofoto består av en fil för varje 5x5 km-ruta, anpassad till SWEREF 99 TM. Leveranser kan dock även ske i SWEREF 99 lokala zoner.

Ortofoton kan beställas i:

  • sv/v, färg eller IR
  • upplösning: 0,5 m eller 1 m.

Filnamnet för en 5 x 5 km ruta kan bestå av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, alternativt av koordinaterna för rutans nedre vänstra hörn, eller den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av ortofotots årtal med fyra siffror.
Filnamnet för ett valfritt utsnitt kan bestå av koordinaterna för utsnittets nedre vänstra hörn, eller den omskrivande rektangelns hörn (minN_minE_maxN_maxE), följt av ortofotots årtal med fyra siffror.
Filer som tas ut i SWEREF lokala zoner namnsätts med ett zon-prefix först i filnamnet, t.ex. 1200_. Om ett ortofoto består av delar från flera årtal så är det alltid det senaste årtalet som finns i filnamnet.

Till bildfilen levereras en koordinatfil för georeferering av bilden, filer med filändelsen .tfw och .tab är exempel på sådana filer.

Filnamn Innehåll
672_61_55_2017.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg
672_61_55_2017.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.
672_61_55_2017.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.


Genomsnittlig filstorlek för olika produktvarianter är (i LZW-komprimerad GeoTIFF):

  • sv/v med 0,5 m upplösning = 85 MB
  • sv/v med 1 m upplösning = 21 MB
  • färg/IR med 0,5 m upplösning = 202 MB
  • färg/IR med 1 m upplösning = 50 MB

Ortofoton levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Bägge formaten har inbyggd georeferering i filen, men vi skickar dessutom alltid med separata WORLD-filer. Ortofoton kan levereras i SWEREF 99 TM samt lokala zoner.

I ortofotots tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bl.a. vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. Tillsammans med ortofoton från 2010 och framåt levereras även sömlinjer och flygfototidpunkter för de ingående flygbilderna, sömlinjerna redovisas i form av polygoner.

För Ortofoton med upplösning 0,5 m, fr.o.m. 2006 t.o.m. 2012, kan bildpunktfiler i shapeformat laddas hem, innehållande information om flygfototidpunkt för alla flygbilder, som sedan kan matchas mot ortofotona - ladda hem shapefilen här (zip 6 Mb).

Filnamn (exempel) Innehåll
672_61_55_flygbild_2017.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
672_61_55_ortofoto_2017.json Metadata för själva ortofotot.
672_61_55_uttag_2017.json Metadata för hela uttaget.