Languages Lättläst Teckenspråk

Historiska ortofoton

Historiska ortofoton är framställda ur äldre, före år 1995, inskannade flygbilder som är geometriskt projicerade till en ortogonal, d.v.s. skalriktig, kartprojektion med stöd av en höjdmodell.

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data.

Målsättningen är att skapa rikstäckande lager av dessa historiska ortofoton för olika referensår, till exempel 1960. Begreppet referensår avser här ett årtal plus minus cirka 5 år. Referensår 1960 är det äldsta bildmaterial där det varit möjligt att uppnå en rikstäckning, dock med viss komplettering av bilder från tidigare årtal än 1955 och senare än 1965. Motsvarande referensår 1975 är under uppbyggnad.
Dessa äldre ortofoton kan användas för till exempel:

  • uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
  • identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • som underlag för återskapande av våtmarker.

Detaljerad leveransinformation (filuppsättning, leveransformat och metadata).

Se hur landskapet har förändrats

Med hjälp av vår demotjänst visar vi exempel på hur de historiska flygbilderna ser ut och hur de kan användas tillsammans med moderna flygbilder för att se och analysera förändringar i landskapet.

Hur ofta uppdateras informationen?

I vårt flygbildsarkiv har vi 1,2 miljoner negativ, samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala ortofoton över hela landet. Målsättningen är att skapa rikstäckande lager för olika referensår.

En Sverigetäckning med ortofoton från flygfotografering mellan 1949 och 1970 finns redan tillgänglig (Referensår 1960). Arbete pågår med uppbyggnad av en Sverigetäckning av ortofoton från flygfotografering mellan 1970 och 1980 (Referensår 1975).

Planer och utfall

Här redovisas utfall från produktion av historiska ortofoton.

I tjänsten GeoLex finns också sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Du kan även vända dig direkt till vår flygbildsavdelning för att få veta mer och beställa bilder över ett visst område.

Dokumentation

För mer beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.