På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Historiska ortofoton

Historiska ortofoton

Lantmäteriet har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet. Nu digitaliseras de högupplösta flygbildsnegativen och blir till skalriktiga ortofoton.


Från och med den 1 september 2017 tillhandahålls Historiska ortofoton utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.
Produkten tillhör då Lantmäteriets öppna data.


Med hjälp av modern teknik skapar vi skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton, från gamla analoga flygbilder som saknar GPS-data och annan digital information. 

Historiska ortofoton finns digitalt lagrade och är framställda ur äldre, före år 1995, inskannade flygbilder som är geometriskt projicerade till en ortogonal, d.v.s. skalriktig, kartprojektion med stöd av en höjdmodell.

Målsättningen är att skapa ett rikstäckande lager av Historiska ortofoton för olika referensår, till exempel 1960. Begreppet referensår avser här ett årtal plus minus cirka 5 år, för merparten av landet. För Historiska ortofoton är målet samma utbredning som gäller för nya ortofoton, i den mån det finns bilder som täcker.
Referensår 1960 är det äldsta bildmaterial där det varit möjligt att uppnå en rikstäckning, dock med viss komplettering av bilder från tidigare årtal än 1955 och senare än 1965 motsvarande cirka 8% av Sveriges yta. 

Historiska ortofoton kan användas för till exempel:

  • uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
  • identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • som underlag för återskapande av våtmarker.

Detaljerad leveransinformation, som t.ex. leveransformat och filuppsättning.

Se hur landskapet har förändrats

Med hjälp av vår demotjänst visar vi ett par exempel på hur de historiska flygbilderna ser ut och hur de kan användas tillsammans med moderna flygbilder för att se och analysera förändringar i landskapet.

Aktualitet

Ytteckning  av historiska ortofoton (referensår1960, resp. 1975) över Sverige

I vårt flygbildsarkiv har vi 1,2 miljoner negativ, samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. 
Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala historiska ortofoton över hela landet.

Ur den Sverigetäckning av digitaliserade historiska flygbilder som finns från åren 1955-1965 som täcker merparten av landet har vi tagit fram historiska ortofoton. För perioden 1970-1980 pågår framtagningen. Kartan till höger visar hur långt vi har kommit i juni 2017.

I grönt redovisas dagens yttäckning från det så kallade
referensår 1960 och blå färg visar referensår 1975. 

För aktuell information om utfall av produktion av historiska ortofoton, se vår webbtjänst Geolex (nytt fönster) 

Du kan även vända dig direkt till vår flygbildsavdelning för att få veta mer och beställa bilder över ett visst område.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska.

Historiska ortofoton (pdf)  
Historic Orthophotos (pdf)

Beställ geodata Villkor och avgifter

Dela den här sidan med andra

Nya höjddata

Har du behov av uppdaterade höjddata?

Nu finns vår nya produkt - Ytmodell från flygbilder.

Läs mer om produkten

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex