På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

GSD-Ortofoto25

GSD-Ortofoto25

GSD-Ortofoto25 är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker ca 44% av landets yta, i södra Sverige och längs Norrlandskusten samt ett mindre antal tätorter i Norrlands inland.

GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Läs mer om insamlingsmetoden.
Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter. 

Bilderna används framför allt som underlag för att producera kartor, men används även inom andra områden, till exempel

  • planering av nya vägar och bostadsområden
  • miljöövervakning
  • i geografiska informationssystem
  • som bakgrund till annan information som har ett geografiskt läge.

Detaljerad leveransinformation, som t.ex. leveransformat och filuppsättning.

Aktualitet

Södra Sverige och områden längs Norrlandskusten fotograferas med 0,25 m upplösning vart annat år, omväxlande före löv och med löv. Enskilda tätorter i övriga delar av landet fotograferas med 2-4 års mellanrum beroende på användning och efterfrågan. Planer och utfall - planerade och utförda flygfotograferingar samt ortofotoutfallet.

På GeoLex-sidan redovisas;
- planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar
- ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas
- vad som finns i lager. 

Där finns också tjänsten GeoLex med sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska.

GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 (pdf)  
GSD-Orthophoto and GSD-Orthophoto25 (pdf)

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram.

Demofil Format Upplösning Storlek Datum
Ortofoto25 Färg geotiff 0,25 m 235,3 Mb 15-02-19
Ortofoto25 Färg jpeg 0,25 m 67 Mb 15-02-19
Ortofoto25 IR geotiff 0,25 m 241,5 Mb 15-02-19
Ortofoto25 IR jpeg 0,25 m 68,8 Mb 15-02-19

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av GSD-Ortofoto erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geoddata eller Lantmäteriets geodatasupport.

Beställ geodata Villkor och avgifter

 

Dela den här sidan med andra

Nya höjddata

Har du behov av uppdaterade höjddata?

Nu finns vår nya produkt - Ytmodell från flygbilder.

Läs mer om produkten

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex