På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

GSD-Ortofoto

GSD-Ortofoto

GSD-Ortofoto är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Produkten används för kartproduktion, GIS-tillämpningar, planering av byggen med mera.

GSD-Ortofoto framställs ur flygbilder som fotograferats med 0,25 eller 0,5 m upplösning. De har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter.

GSD-Ortofoto används framför allt som underlag för att producera kartor, men bilderna används även inom andra områden, till exempel:

  • samhällsplanering
  • miljöövervakning 
  • planering och uppföljning av markanvändning
  • som bakgrund till annan information och i GIS-system.

Detaljerad leveransinformation, som t.ex. leveransformat och filuppsättning.

Aktualitet

Uppdateringen görs enligt gällande långsiktig flygfotoplan med cirka 30% av landets yta årligen och med ett intervall på 2-10 år beroende på var i landet det är. 

GeoLex-sidan redovisas;
- planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar 
- ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas 
- vad som finns i lager.

Där finns också tjänsten GeoLex även har sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska.

Gällande version

Kommande version

Den förändrade produkten, som enbart ska heta Ortofoto, kommer att
lanseras 2018-01-17. 
Förändringarna finns beskrivna i tidigare publicerad nyhet 2017-06-15.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram.

Gällande version

DemofilFormatUpplösningStorlekDatum
Ortofoto Svart-vit  geotiff 1 m 77 Mb 15-02-19
Ortofoto Svart-vit jpg 1 m 56,5 Mb 15-02-19
Ortofoto Färg geotiff 0,5 m 227,9 Mb 15-02-19
Ortofoto Färg jpg 0,5 m 72 Mb 15-02-19
Ortofoto IR geotiff 0,5 m 242,8 Mb 15-02-19
Ortofoto IR jpg 0,5 m 242,8 Mb 15-02-19

Kommande versions demodata

Redovisning görs i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en ortofotoruta 5 x 5 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av ortofotots årtal med fyra siffror.

Filnamn (exempel) Filinnehåll
6725000_615000_2015.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg. 
6725000_615000_2015.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw. 
6725000_615000_2015.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Metadata bifogas i tre olika GeoJSON-filer. 

Filnamn (exempel) Filinnehåll
6725000_615000_flygbild_2015.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
6725000_615000_ortofoto_2015.json Metadata för själva ortofotot.
6725000_615000_uttag_2015.json Metadata för hela uttaget.

     

Demofil Demofil/Format Filstorlek Datum

Ortofoto Färg 
upplösning 0,5 m

LZW-komprimerad GeoTIFF  
JPEG  
186 Mb 
17,1 Mb

2017-09-27
Ortofoto IR 
upplösning 0,5 m
LZW-komprimerad GeoTIFF  
JPEG  
193 Mb
17,4 Mb
2017-09-27

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av GSD-Ortofoto erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geoddata eller Lantmäteriets geodatasupport.

Beställ geodata Villkor och avgifter

 

Dela den här sidan med andra

Nya höjddata

Har du behov av uppdaterade höjddata?

Nu finns vår nya produkt - Ytmodell från flygbilder.

Läs mer om produkten

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex