Languages Lättläst Teckenspråk

Planer och utfall - Bildförsörjningsprogrammet

Här hittar du information om planerade och utförda flygfotograferingar samt information om plan och utfall av ortofotoproduktionen. Planerna kan ändras utifrån väder och andra förutsättningar.

I tjänsten GeoLex finns också sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Observera! Om du på nedanstående sidor får problem att öppna/se pdf-filerna korrekt i din webbläsare rekommenderar vi att du laddar ner filen till din dator och öppnar den i en ”fristående” Acrobat Reader. Notera att du i ett flertal av pdf-filerna kan tända/släcka lagerinformation. 

Alla områden som ingår i flygfotoplanen ingår också i planen för produktion av ortofoto. Här redovisas innevarande års utfall, aktuell produktionsplan och produktionsstatus, tidigare årliga täckningar både för det rikstäckande bildförsörjningsprogrammet och för det tidigare tätortsprogrammet.

Uppdateras varje dygn under säsong

OBS, informationen i vissa pdf-filer visas med klickbara lager.

Uppdateras manuellt vid behov

Framställning av ortofoton från äldre flygbilder pågår. Ett lager med bilder från referensår 1960 är klart och referensår 1975 är påbörjat.

Med referensår avses årtal +- cirka 5 år.

Referensår 1960 är det äldsta bildmaterial där det varit möjligt att uppnå en rikstäckning. Dock har en viss komplettering av bilder varit nödvändig utanför årsintervallet 1955-1965, motsvarande cirka 8% av Sveriges yta. Likartade kompletteringar förekommer även för referensår 1975.

Nedanstående filer redovisar: Flygbildspunkter för bilder inom det rikstäckande programmet med information om fotograferingstidpunkt (UTC-tid) och andra metadata för respektive flygbild. Kan användas som metadata i kombination med ortofoto eller för att göra urval för beställning av flygbilder.