Languages Lättläst Teckenspråk

Bildförsörjningsprogram

I vårt nationella bildförsörjningsprogram ingår att årligen ta fram en flygfotoplan som följer den långsiktiga rikstäckande flygfotoplanen. Det gör det möjligt för användare att kunna förutse när i tid ett visst område kan bli fotograferat nästa gång.

För att täcka viktiga samhällsbehov när det gäller tillgång till aktuell bildinformation för planering och uppföljning har vi ett nationellt bildförsörjningsprogram. En långsiktig rikstäckande flygfotoplan visar med vilket intervall och vilken kvalitet olika områden i landet fotograferas.

Information om planer och utfall

En tredjedel av Sverige varje år

Målsättningen är att fotografera cirka 30% av Sveriges yta varje år. I vissa områden sker förändringar oftare och i större omfattning än i andra delar av landet. De områden som förändras mest blir därför fotograferade med tätare mellanrum och med högre upplösning än de områden som ändras förhållandevis lite.

Från vår till höst

Flygfotograferingen startar i mitten av april och pågår till september. Varje år fotograferas cirka 20% av landet med 0,25 m upplösning och cirka 10% med 0,5 m upplösning.

Från söder till norr

Fotograferingen startar i södra Sverige och fortsätter norrut i takt med att snön försvinner och vädret tillåter. Det innebär normalt att stora områden i söder och längs norrlandskusten blir fotograferade tidigt på säsongen, före lövsprickningen. För att täcka behoven av bilder även efter lövsprickning är den långsiktiga planen att fotografera dessa områden med tätare mellanrum och alternera mellan tidig och sen fotografering.