Languages Lättläst Teckenspråk

Analoga flygbilder

I vårt analoga bildarkiv finns cirka 1,2 miljoner flygbildsnegativ från slutet av 1920-talet och fram till 2006.

Från 1930- och 40-talen finns endast bilder över begränsade områden men från 1950-talet och framåt har hela landet fotograferats regelbundet. De historiska bilderna ger unika möjligheter att se förändringar i landskapet.

Vi har skannat analoga flygbilder från åren 2003-2006 och lagrat dem digitalt med tillhörande information om bildgeometri och andra metadata. Äldre bilder skannas vid beställning.

En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar. För skalriktiga flygbilder, läs mer om produkten Ortofoto.

Bildinformation och metadata för analoga flygbilder.

Beställ geodata Villkor och avgifter

3D-användning

Orienteringsdata till analoga flygbilder finns, med några få undantag, lagrade från 1996 och framåt, för digital 3D-användning.
Bildinformation och metadata för 3D-användning av analoga flygbilder.

Flygbilder - en historisk dokumentation

Flygbilder från åren 1955-1965 har skannats så att det finns en rikstäckning med gamla flygbilder i digitalt lager. För att utveckla moderna metoder för ortofotoproduktion av gamla flygbilder, har vi framställt ett antal Historiska ortofoton som nu tillhandahålls bland Lantmäteriets öppna data.

Genom att jämföra flygbilder från förr och nu, kan du se områden där stora förändringar har skett, men också områden där tiden nästan stått stilla.

Stockholms slott
Slottet 2009

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Vänster bild visar Stockholms slott år 1959 och höger bild är från 2009.