Languages Lättläst Teckenspråk

Flyg- och satellitbilder

Våra rikstäckande flyg- och satellitbilder ger värdefull information om förändringar i natur och bebyggelse.

I tjänsten Kartsök och ortnamn kan du välja att se flygbilder (val: ortofoton) över hela landet, både med och utan gränser.
 

Vi har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet och tagit fram satellitbilder sedan 1970-talet. Det innebär att vi inte bara har ett fantastiskt arkiv av såväl analoga som digitala flygbilder, utan också att vi kan erbjuda unika möjligheter att följa förändringar i natur och bebyggelse.

Överblick som avslöjar detaljer

Vad kan satellitbilder berätta om en liten skalbagge på fem millimeter?

En hel del, faktiskt. Satellitbilder ger en bra överblick över stora områden som exempelvis skogar. Genom att jämföra satellitbilder från olika år kan man se hur skogarnas utseende förändras och därmed få en fingervisning om var skadeinsekter som granbarkborren drar fram.

Våra flygbilder däremot, är tagna på lägre höjd än satellitbilderna och ger mer detaljerad information om vad som händer på marken. Kanske inte tillräckligt detaljerad för att se granbarkborrarna, men för att se hur växtligheten påverkas av deras framfart.