Languages Lättläst Teckenspråk

Beställ geodata

Här kan du beställa geodataprodukter i form av kartor, bilder, höjddata och och fastighetsinformation - från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Välj produktområde

Kartor och geografisk information
Digitala kartor och höjddata samt delmängder som t.ex. fjällinformation och distriktsindelning.

Fastighetsinformation
Våra register innehåller aktuell information om alla fastigheter i Sverige.

Flyg- och satellitbilder
Både aktuellt och historiskt material som ger värdefull information om vårt lands utseende och utveckling.

Geodatatjänster
Tjänster som ger möjlighet att söka, visa och hämta; kartor, bilder, höjddata eller fastighetsinformation till ditt eget verksamhetssystem.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Behöver du ansöka om tillstånd?

I vissa fall måste du ha tillstånd för att upprätta databaser och/eller sprida geografisk information, enligt 9 § lag (2016:319) Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information.

Läs mer på sidan Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information.

Öppna data - kanske något för dig?

Innan du gör en beställning av geodata kan det vara värt att se vilka produkter som Lantmäteriet tillhandahåller som 'öppna data'.

Tryckta kartor

Från och med 1 juli 2018 slutar Lantmäteriet att tillhandahålla kartor i tryckt format. Med vår nya tjänst Kartutskrift kan du välja område, ladda hem din egen kartbok och skriva ut i skala 1:10 000 eller 1:50 000.