Languages Lättläst Teckenspråk

Verklig huvudman

Samfällighetsföreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det innebär att ni behöver ta reda på om ni har någon verklig huvudman i er förening och anmäla det på Bolagsverkets hemsida.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis en samfällighetsförening. Läs mer om reglerna på bolagsverket.se

Om samfällighetsföreningen saknar verklig huvudman eller om det inte kan fastställas ska det fortfarande anmälas till Bolagsverket.

Anmäl verklig huvudman

Så här anmäler du verklig huvudman:

  1. Se film och läs på bolagsverket.se
    Kolla vilka regler som gäller för samfällighetsföreningar.
  2. Undersök vem som är verklig huvudman
    Ta reda på om föreningen har någon verklig huvudman, och vem eller vilka det i så fall är. Även de föreningar som inte har någon verklig huvudman ska anmäla detta till Bolagsverket.
  3. Anmäl på bolagsverket.se
    Logga in i e-tjänsten och anmäl uppgifterna.

Hur kommer registret att användas?

Genom att registrera uppgifterna bidrar du till att öppenheten i samhället ökar och du försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism. I registret kommer exempelvis finanspolisen att kunna se vem eller vilka som står bakom ett företag eller en förening och på så vis upptäcka och motverka brott.

Läs vanliga frågor och svar om verklig huvudman på bolagsverket.se