Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nya blanketter för registrering till SFR från 1 juli 2020

Från och med den 1 juli gäller nya regler för registrering av uppgifter till Samfällighetsföreningsregistret, SFR.

Det här innebär att vi har nya anmälnings- och ansökningsblanketter som börjar gälla från och med den 1 juli.

Här hittar du anmälningsblanketten 

Här hittar du ansökningsblanketten 

För anmälan/ansökan som inkommer till Samfällighetsföreningsregistret innan 1 juli 2020 ska dock den gamla blanketten användas.

Det innebär lagförändringen

Regeringen har beslutat om ”Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” som träder i kraft 1 juli 2020. Lagförändringen innebär också att anmälan om registrering och stadgeändring inte längre ska ske genom styrelsens försorg utan styrelsen ska se till att uppgifterna anmäls. I och med lagförändringen ska också fler personuppgifter anmälas till Samfällighetsföreningsregistret, bl.a. personnummer på samtliga i styrelsen samt firmatecknare.

Elektronisk ansökan planeras till 2021

Lantmäteriet kommer att utveckla e-tjänster för våra kunder för att möjliggöra elektronisk ansökan för Samfällighetsföreningsregistret. Dessa e-tjänster planeras till 2021.