Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förbindelse vid delning/utbyte av pant

Utbyte är den juridiska benämningen på det som ibland i dagligt tal kallas delning av pant.

Idag kan man vid delning/utbyte av pant via Pantbrevssystemets tjänst ’Förbindelse’ komma överens med en annan panthavare om vilket arkiv de nya pantbreven ska registreras i efter att utbytet är genomfört. Förbindelsetjänsten, som används av ett fåtal banker, kommer inte att finnas i Pantsystems tjänsteutbud vid driftsättningen i maj 2021. Däremot kommer Lantmäteriet från och med driftsättningen av Pantsystem att erbjuda möjligheten att redan vid  ansökan om utbyte och nya inteckningar välja att de nya panterna ska registreras till olika panthavarnummer.  

Möjligheten kommer inledningsvis endast erbjudas för ansökan som sker i pappersform. Lantmäteriet planerar att bygga ut e-tjänsten (e-ansökan) så att man i framtiden dels kan skicka in utbyte och dels välja att registrera nya panter till olika panthavarnummer.

 

Lantmäteriet ser stora fördelar med att dessa ärenden framledes sker via e-tjänster, både ur effektivitets- och kvalitetsperspektiv.