Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förändring gällande utlämnande av digital pant vid autogirodragning

I samband med att Pantsystem tas i drift kommer vi att genomföra förändringar gällande utlämnandet av digital pant vid autogirodragning för stämpelskatt och expeditionsavgifter avseende inteckningsåtgärder.

Idag får man som panthavare tillgång till den digitala panten direkt vid beviljande av en inteckningsåtgärd, men i framtiden kommer vi inte att lämna ut panten förrän betalning har kommit Lantmäteriet tillhanda.