Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Jag vill skriva ut eller flytta ett datapantbrev från Ägararkivet

Du som har lagfart på en fastighet eller är tomträttsinnehavare kan begära att få ut ett datapantbrev från Ägararkivet som ett skriftligt pantbrev. Du kan också begära att pantbrevet flyttas över till Fastighetsinskrivningens arkiv.

När en bank ansöker om inteckning i samband med belåning och pantsättning av fastigheten, skickas datapantbrevet till bankens elektroniska arkiv. Om du själv ansöker om inteckning och vill ha ett datapantbrev, hamnar det i Ägararkivet som administreras av Lantmäteriet. Datapantbrev som förvaras i Ägararkivet är tillgängliga för lagfaren fastighetsägare eller tomträttsinnehavare. Anslutna användare i Pantbrevssystemet kan också hämta datapantbrev ur Ägararkivet, men efter överrenskommelse med fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren. 

Jag vill skriva ut ett datapantbrev

Du som har lagfart på en fastighet eller är tomträttsinnehavare kan begära att få ut ett datapantbrev från Ägararkivet som ett skriftligt pantbrev.

Du fyller i blanketten Begäran om utskrift av datapantbrev (pdf).

Om du har ett skriftligt pantbrev som du vill göra om till ett datapantbrev ska du istället ansöka om att konvertera pantbrevet.

Flytta datapantbrev från Ägararkivet

Om du har ansökt om att göra en ändring i befintlig inteckning genom exempelvis dödning eller utbyte och då använt vår blankett "Ansökan om ny inteckning eller dödning av befintlig inteckning/anteckning om innehavare av pantbrev/utbyte av pantbrev" har du genom din underskrift gett oss godkännande att flytta datapantbrevet från Ägararkivet till Fastighetsinskrivningens arkiv. Du behöver då inte själv begära flytt av datapantbrevet.

Om du vill veta om datapantbrevet finns i Ägararkivet är du välkommen att kontakta Kreditmarknadsservice på telefon 026-63 48 00. 

Om pantbrevet är belånat och förvaras i långivarens digitala arkiv behöver du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare kontakta den som innehar pantbrevet och be att innehavaren flyttar pantbrevet till Fastighetsinskrivningens arkiv. 

Har du frågor om datapantbrev?

Kontakta Kreditmarknadsservice via e-post pantbrev@lm.se eller ring 026-63 48 00

Öppettider: Vardagar kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Under perioden 24 juni - 9 augusti är våra öppettider vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-14.00.

Om din fråga gäller en särskild fastighet, kom ihåg att ange fastighetens officiella beteckning med kommun, namn och nummer (till exempel Gävle Torp 1:1).

Frågor och svar om pantbrev

Idag är de flesta svenska banker och kreditinstitut anslutna till Pantbrevssystemet och har sina pantbrev i elektronisk form (datapantbrev). Privatpersoner kan inte ansluta sig till systemet, vilket innebär att en privatperson, eller ett företag som inte är anslutet till Pantbrevssystemet, måste ha pantbrev i pappersform, som skriftligt pantbrev, om de vill ha det som säkerhet.  

Innehav av datapantbrev är belagt med sekretess, med undantag av om pantbreven finns i Ägararkivet. Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare har alltid rätt att ta del av informationen om var pantbreven finns. Informationen skickas endast per post (eller digital myndighetspost). Lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare kan beställa utdrag ur pantbrevsregistret  eller genom att kontakta Ägarfrågor på telefon 026-63 37 00.

Mäklare med förmedlingsuppdrag, eller annan som har fullmakt, kan också få information om innehavare skickad per post.