Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Utdrag ur Pantregistret

Här kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantregistret. Du behöver bara fylla i fastighetsbeteckning och personnummer på en lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till fastigheten i formuläret nedan. 

Utdraget skickas med post till den lagfarne ägarens/tomträttsinnehavarens folkbokföringsadress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan tjänst. Beställningar gjorda måndag-torsdag kl. 03-20, fredag-söndag kl. 03-18 samt helgdagar och klämdagar 03-18 levereras nästkommande dag till den digitala brevlådan.

Avser din beställning en fastighet eller tomträtt där lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare avlidit måste beställningen göras via Kundcenter

Observera! Detta är en så kallad betaversion vilket innebär att det digitala formuläret är en tjänst som är under utveckling. Läs mer om våra utvecklingstjänster.

Personnummer anges alltid med tolv siffror ÅÅÅÅMMDD-XXXX, t.ex. 19821108-1234. Organisationsnummer inleds alltid med två nollor, t.ex. 00123456-1234.
Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1

Fält med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Välkommen att kontakta agarfragor@lm.se för att ställa frågor, kommentera brister eller lämna önskemål så att de kan tas med i den fortsatta utvärderingen av tjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §) kan vi inte lämna ut den på telefon, utan skickar enbart informationen per post till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare.