Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Utdrag ur Pantbrevsregistret

Här kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret. Du behöver bara fylla i fastighetsbeteckning och personnummer på en lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till fastigheten i formuläret nedan. 

Utdraget skickas med post till den lagfarne ägarens/tomträttsinnehavarens folkbokföringsadress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan tjänst. Beställningar gjorda måndag-torsdag kl. 03-20, fredag-söndag kl. 03-18 samt helgdagar och klämdagar 03-18 levereras nästkommande dag till den digitala brevlådan.

Avser din beställning en fastighet eller tomträtt där lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare avlidit måste beställningen ske via e-post.

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Välkommen att kontakta agarfragor@lm.se för att ställa frågor, kommentera brister eller lämna önskemål så att de kan tas med i den fortsatta utvärderingen av tjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §) kan vi inte lämna ut den på telefon, utan skickar enbart informationen per post till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare.