Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Uppdrag som Lantmäteriet inte längre utför

Lantmäteriet beslutade 2017 att upphöra med delar av sin uppdragsverksamhet och istället föra över resurserna till verksamhetsområdet fastighetsbildnings kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

De delar av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet inte längre utför (beslut 2016/1895) är:

 • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
 • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
 • Nybyggnadskartor*
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
 • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

För förfrågningar som inte ryms inom ramen för vår verksamhet hänvisar vi till marknadens aktörer. Vi rekommenderar att ni söker konsulter/bolag knutna till Samhällsbyggarna, Sveriges Advokatsamfund samt intresseorganisationer som REV - Riksförbundet Enskilda Vägar och Sveriges Fiskevattenägareförbund. Ytterligare aktörer kan hittas genom en sökning via någon av de större sökmotorerna.

Uppdrag som Lantmäteriet fortfarande utför

Målet för den förändrade uppdragsverksamheten är att bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för kommuner och statliga myndigheter. I vissa särskilda fall även för att förenkla för enskilda fastighetsägare i anslutning till ärenden som rör fastighetsbildning.

Det innebär att vissa delar inom uppdragsverksamheten behålls. De delar där Lantmäteriet även fortsättningsvis erbjuder sina tjänster är följande:

 • Fastighetsförteckningar samt fastighets- och arkivutredningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Gränsutvisningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till myndigheter och kommuner
 • I samband med lantmäteriförrättning erbjuda stöd i upprättande av ansökan om lagfart och värdeintyg för lagfart
 • Bildande av samfällighetsförening
 • Myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter
 • Mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl
 • Rådgivning och utbildning i geodetiska frågor ombesörjs av Geodetisk infrastruktur, verksamhetsområdet Geodata

Kontakta oss om du har frågor om vår uppdragsverksamhet

Om du inte finner svar på dina frågor på www.lantmateriet.se så är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

På lagen.nu kan du läsa mer om Lantmäteriets uppdragsverksamhet och hur den är reglerad (nytt fönster).